หนูน้อยเข้าครัว...กิจกรรมที่ มากกว่าความสนุกสนาน

Last updated: 2019-01-05  |  1580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หนูน้อยเข้าครัว...กิจกรรมที่ มากกว่าความสนุกสนาน

หนูน้อยเข้าครัว...กิจกรรมที่ มากกว่าความสนุกสนาน

​ “การทำอาหาร” เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างเสริ มพัฒนาการ และสร้างประสบการณ์อันน่าประทั บใจต่อเด็กน้อย เป็นการทำอาหารได้จริง รับประทานได้จริงๆ แถมยังอร่อยอีกต่างหาก เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ดีกว่าก้มๆ เงยๆ อยู่หน้าจอโทรศัพท์ ท่องโลกโซเซียลเป็นไหนๆ  

ลูกเข้าครัวตั้งแต่เล็ก มี ประโยชน์มากมายชนิดคาดไม่ถึงกั นเลยทีเดียว การเรียนรู้ทั กษะมากมายในห้องครัว มีส่วนช่วยพัฒนาการที่สำคัญต่ อการเติบโตของลูก เปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หลากหลาย อาทิเช่น...

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ได้แก่กล้ามเนื้อนิ้วมือและกล้ ามเนื้อตา การหยิบจับ การหั่น ปั้น บด นวดในครัว ช่วยให้มือและตาทำงานประสานกัน กล้ามเนื้อนิ้วมือได้ขยั บขยายแข็งแรง  ช่วยพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเขี ยนของลูก มีความมั่นคงในการหยิ บจับสิ่งของต่างๆที่ดีขึ้นตลอดจ นการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น จั บช้อนตักข้าว ยกแก้วน้ำดื่ม ติ ดกระดุม และอาบน้ำแปรงฟันเอง 

กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้สูดกลิ่นหอมชวนทาน ได้เห็นสีสันหน้าตาอาหารอันเย้ ายวนใจ ได้ชิมรสชาติเผ็ด หวาน หูได้ฟังเสียงเดือดปุดๆ บนเตาร้อนๆ ได้สัมผัสรูปร่างที่แตกต่ างของส่วนประกอบต่างๆ ทั้งผัก หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ

ได้ประสบการณ์จริง

จากการได้เข้าครัวลงมือทำจริงตั้ งแต่เด็กๆ ย่อมทำให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีกว่าเสมอ ก่อให้เกิ ดความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองทำ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิ ตของหนูน้อยในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 

เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ในห้องครัว อาทิ วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องครัว การชั่งตวงส่วนผสม การนับจำนวน รู้จักสังเกตความเปลี่ ยนแปลงขณะปรุงอาหาร ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ-ของอาหารชนิดต่างๆ 

ฝึกสมาธิ

เด็กๆ จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กั บการทำอาหาร อาทิ การหั่น เตรียมวัตถุดิบ การปรุงตามขั้นตอน การชิม หรือแม้แต่การรอคอย เฝ้าดูความสำเร็จของอาหารฝีมื อตนเอง ได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจหนักแน่น

สร้างทักษะทางสังคม

การทำงานเป็นระบบ ระเบียบ จากการเข้าคลาสเรี ยนทำอาหารที่มีบางขั้นตอนต้ องลงมือทำด้วยกัน เด็กๆ ได้เรียนรู้การฝึก ควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์ รู้ จักการช่วยเหลือและแบ่งปันกั บเพื่อน ๆ เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็ นนิสัยที่ดีของเด็กโดยไม่รู้ตัว

ไอเดียบรรเจิด

ศิลปะการปรุงอาหารนั้นไม่รู้จบ เริ่มด้วยการรังสรรค์เมนูใหม่ๆ   แต่งเติมวัตถุดิบ เพิ่มส่วนผสม ตามใจชอบ ปรับแต่งรสชาติให้ถูกลิ้น ตกแต่ งจานให้สวยสะดุดตา เหล่านี้ล้วน เพิ่มคุณค่าอาหารเด็ดให้น่าชิ มยิ่งขึ้น เรียกว่า กระตุ้นทั้งจิตนาการและความคิ ดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว

แก้ปัญหากินยาก

เมื่อหนูตัวน้อยได้ลงมื อทำอาหารเอง จะรู้สึกภาคภูมิ ใจในฝีมือตนเอง เข้าใจถึงความยากง่ายในการประดิ ดประดอยอาหารแต่ละจาน รู้ถึงคุณประโยชน์ของวัตถุดิ บแต่ละชนิด ส่งผลให้เด็กๆ มีพฤติกรรมทานอาหารที่ดีขึ้น ช่ วยกระตุ้นความอยากอาหาร  ละลายพฤติกรรมกินยากได้อย่ างแนบเนียนมาก

หลากเมนู...หนูทำได้

ประสบการณ์ในการทำอาหารจากการเข้ าครัวตั้งแต่เด็กจะถูกสั่ งสมจนกระทั่งโต ด้วยถูกปลูกฝั งเรื่องวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภั ยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงมั่ นใจได้เลยว่าลูกจะไม่พึ่ งพาอาหารสำเร็จรูป แต่จะมีเมนู เด็ดมาให้ชวนชิมอยู่ร่ำไป

​การเข้าครัวตั้งแต่เด็กมีประโย ชน์มากมายขนาดนี้ อย่ารอช้า...ช วนเด็กๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ ครัวนอกบ้าน สถาบันสอนทำอาหารเด็ ก  Me Chef Studio มีเมนูหลากหลายรอหนูๆ อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป อยู่นะจ๊ะ...

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com