เรื่องราวดีๆส่งถึงคุณพ่อคุณแม่

เพราะงานยุ่งจึงต้องปล่อยให้ลู กอยู่หน้าทีวีหรืออยู่กับจอมื อถือตลอดเวลา..คุณพ่อคุณแม่คิ ดว่าสิ่งนี้เป็นวิธีที่ถูกต้ องแล้วหรือไม่คะ?
บางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็ นไร อย่างน้อยก็ทำให้ลูกสงบไม่ มากวนใจฉัน! คุณพ่อคุณแม่คะ.. การที่เราปล่อยให้ลูกติดทีวีหรื อมือถือนั้นไม่ได้มีข้อเสียแค่ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีข้อเสียอีกมากมายที่วั นนี้ ME CHEF จะมาบอกให้ค่ะ ลองอ่านดูนะคะ

1. การพูด เมื่อลูกเอาแต่ดูทีวีหรือเล่นมื อถือตลอดเวลา อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านการพู ดได้ค่ะ เพราะลูกถูกตัดขาดจากการสื่ อสารแบบตอบกลับอย่างสิ้นเชิงนั่ นเองค่ะ
2. ความอ้วน เมื่อเอาแต่นั่งอยู่กับที่โดยที่ ไม่ได้ออกวิ่งเล่นเลย ก็จะทำให้ลูกขาดการขยับร่ างกายและขาดการเผาผลาญในแบบถู กต้อง แน่นอนค่ะว่าโรคอ้วนมาเยือนเร็ วแน่นอน
3. เลียนแบบ หลายพฤติกรรมไม่ดีมักจะเกิดขึ้ นจากการเลียนแบบโดยที่ลูกเองก็ ไม่รู้ว่ามันผิด แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่กระตุ้นลู กได้ง่ายนั่นก็คือสื่อต่างๆ ที่อาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงหรือมี คำพูดหยาบคายนั่นเองค่ะ
4. ความสัมพันธ์ มีสิทธิ์ที่ลูกจะเป็นเด็กเก็บตั ว ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครแม้ กระทั่งพ่อแม่ เพราะลูกคิดว่ามีแค่ทีวีหรือมื อถือแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
5. สมาธิสั้น การที่ลูกเอาแต่อยู่หน้าทีวี จะส่งผลในระยะยาวทำให้เกิ ดโรคสมาธิสั้นได้ เนื่องจากการไม่ได้คิด, ไม่ได้จินตนาการ, ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือได้เล่ นเหมือนเด็กทั่วไป แน่นอนว่าส่งผลต่อชีวิ ตในอนาคตแน่นอนค่ะ
นี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อเสียหลั กๆ ที่ ME CHEF ยกขึ้นมาเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณพ่อคุ ณแม่ต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะว่ าจะยังปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวี หรือมือถือบ่อยๆ หรือไม่?

และถ้ายังคิดไม่ออกว่าถ้าไม่ให้ ดูทีวีหรือเล่นมือถือแล้วจะลู กทำอะไร ลองมาที่ ME CHEF สิคะ รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ คำตอบที่พลิกพฤติกรรมลูกได้ง่ ายๆ เลยล่ะค่ะ มาเจอกันนะคะ 

Powered by MakeWebEasy.com